Allt börjar med verktygsmakare

Verktygsmakare är de som tillverkar de formverktyg som används för att skära och bearbeta metaller inom metallindustrin.

3011799verktygxsmall.jpg

Utan verktyg skulle vi inte ha kommit särskilt långt i vår utveckling från grottmänniska till modern stadsbo, och detsamma gäller metallindustrin. Att ta fram de avancerade metallkomponenter som dagligen används i bilar, maskiner och hushållsprodukter kräver mycket starka och specifika verktyg. Vad som helst kan inte forma metall snabbt och billigt så det ligger mycket kunskap, skicklighet och teknik bakom varje unikt verktyg. Därför är skickliga verktygsmakare det första steget i en lyckad produktion av små som stora metallkomponenter, och de är oumbärliga för den effektivitet som dagens industriverkstäder behöver.

Första steget
Då en verkstad får ett uppdrag att tillverka en produkt eller komponent måste de först och främst se till att de har de verktyg som behövs för att skära och forma metallerna till en färdig produkt. För detta behöver de kontakta en verktygsmakare som kan ta fram ett eller flera verktyg som är lämpade specifikt till den produkt som behövs. Det här arbetet är en process, som börjar med en ritning eller datorfil och resulterar i ett färdigt verktyg. Dessutom behöver prototyperna testas någonstans på mitten av denna process, innan man kan producera det slutgiltiga verktyget i lämplig volym. Att tillverka verktyg är ett otroligt precisionsarbete där det ibland handlar om mindre än millimetersmå skillnader mellan en första prototyp och ett fungerande slutverktyg.

Modern teknik
Att skapa verktyg förr i tiden var ett hantverk och en konst, men idag är det mycket mer än så. Nuförtiden måste verktygsmakarna behärska hantverkarkonst och ha god kännedom om de material de arbetar med, till detta kommer även kunskap kring avancerad datorteknik. Detta beror på att dagens maskiner är bra mycket mer avancerade än förut. Många har CNC-styrning, vilket innebär att datorprogram är integrerade i hur hela styrsystemet fungerar, och överlag krävs en sådan mängd specifika verktyg för att kunna tillverka den mångfald av metallartiklar som dagens samhälle behöver att verktygsmakarna behöver erbjuda en bredd som aldrig behövts förr. Därför arbetar de ibland i team, så att man kan kombinera alla de styrkor som behövs och på så sätt få fram bästa möjliga slutresultat. Det här kan ta tid, då både rätt material och lämpliga bearbetningsmetoder ska finnas för det verktyg som ska tas fram.

Spindeln i nätet
En verktygsmakare är som spindeln i nätet, utan denna fungerar inte den moderna metallindustrin. Att skapa verktyg är ett arbete fullt av ansvar, där perfektion och noggrannhet är ett måste, och i och med att maskinerna och teknikerna hela tiden förändras och utvecklas så måste verktygsmakarna dessutom hela tiden skapa nya verktyg och hänga med i utvecklingen. Verktyg som väger från några kilo till flera ton, som ska kunna skära, bocka och böja så snabbt och precist som möjligt, kräver de mest talangfulla hantverkare med sinne för innovativa lösningar. Detta är en del av metallproduktion som ofta glöms bort, då den sker innan produkten börjar tillverkas. Ett exakt utfört verktyg är liksom en bra husgrund, en förutsättning för att slutresultatet ska bli stabilt och hållbart.

 

Läs mer om verktyg

 

 

RSS

Hur väljer vi rätt namn för ett lagerbolag?

25 Jan 2022

Inom industrin är det vanligt med namn som kan vara förkortningar för ägarens namn eller helt enkelt ägarens namn med ett AB på det. När du köper lagerbolag så bör du få hjälp med att ange de namn som du kan tänka dig. Förhoppningsvis får du ditt första val. Om det är ditt eget namn lär det [...]


Sälja bolag när det krävs specialistkompetens

29 Nov 2020

När du ska sälja bolag som är verksamt inom ett smalt industriområde är det inte alltid helt enkelt att hitta rätt köpare. Även om det finns intressenter som kan tänka sig att betala priset du kräver finns ju risken för att de inte kommer att driva verksamheten på rätt sätt. Det krävs ändå lite mer än en kort [...]


Vad händer med formverktyg vid en snabbavveckling?

11 Oct 2019

Om formverktygen fortfarande används så kan det vara en bit kvar tills avvecklingen av ab är genomförd. En snabbavveckling går snabbt men bolaget ska vara redo för den. Det är upp till dig att besluta om vad som ska hända med maskiner och verktyg. De kommer inte att köpas av bolaget som sköter likvidationen. Sälja maskiner inför snabbavveckling För [...]


Högre produktivitet med rätt bockautomater

28 Sep 2019

Dagens krav på industriproduktion är mycket höga. Vi förväntar oss snabb produktion som ger goda resultat. Den får heller inte kosta för mycket. Med moderna bockautomater går det att öka produktiviteten. Det beror på att maskinerna är utformade för att ge högre flexibilitet. Ökad automationsnivå med avancerade automatverktyg får betydelse för arbetstakten. Samtidigt får man ner kostnaderna för arbetet [...]


Tips för framställning av formverktyg

1 Jun 2019

Det är inte gratis att tillverka formverktyg. När de väl är klara så kan de användas på ett kostnadseffektivt sätt. Men det finns saker som är bra att tänka på innan formverktygen tas fram. Saker som inte bara kan leda till bättre formsprutning utan också till besparingar. Här är några tips att ta med till planeringsbordet… [...]


Varför används formsprutning?

12 Mar 2019

Idag så är det mycket vanligt att man väljer formsprutning då det ska tillverkas delar och produkter av olika plastmaterial. Men varför är det så? Metoden väljs faktiskt på grund av flera olika fördelar som får andra plasttillverkningsmetoder att blekna i jämförelse. Det handlar inte bara om att formsprutningen är enkel och pålitlig. Det här är också [...]


Köp lagerbolag för snabbare start

14 Aug 2018

Det kan finnas god anledning till att köpa lagerbolag hellre än att vänta på att en registrering med Bolagsverket ska bli klar. Om du står redo att tillverka formverktyg så kan du dra nytta av möjligheten att köpa ett bolag som redan är registrerat. Det kan du göra från en bolagsservice som har rätten att registrera aktiebolag och sedan [...]


En kort guide till kantpressar

28 Jun 2018

När metall ska formas så finns det flera val. Idag så tillverkar verktygsmakare verktyg som ska användas i avancerade maskiner som till exempel kantpressar. De flesta metallverkstäder har behov av en kantpress då den har så många egenskaper för beskärning av metall. Det här är en av de mest populära industrimaskiner som finns för bearbetning av [...]


För att legotillverkning ska fungera så måste de som samarbetar ha god kommunikation och även förstå varandras språk.

8 Feb 2018

Inom industrin så är det mycket vanligt att man samarbetar mellan olika företag för att få fram bra resultat. Med legotillverkning så kan man se till att den som är bäst på en särskild uppgift också kommer att ta hand om den. Men för att dessa samarbeten ska ge frukt så är det viktigt att de fungerar [...]


Köp lagerbolag för att börja sälja prototyper

23 Jun 2017

Det behöver inte ta lång tid att klara av den första beställningen av prototyper som egen företagare. Idag så kan man vända sig till en bolagsservice som CBS för att se närmre på möjligheten att köpa lagerbolag som är ett aktiebolag redo att använda. Det här innebär förstås en kostnad liksom det alltid gör att [...]


Jobba på säkert sätt med förpackningsmaskiner

3 Jan 2017

  Inom industrin så är säkerheten A och O. Man måste se till att de verktyg som används är säkra att hantera men också att de som använder dem vet vad de gör. Det här gäller i allra högsta grad för förpackningsmaskiner som slår in emballage och som ofta är den sista delen av en [...]


Hur mycket får man i lön som verktygsmakare?

14 Sep 2016

Om man ser blint på statistik så kan man få intrycket av att det lönar sig bäst att jobba som verktygsmakare i Blekinge och så gäller det att vara man för att man ska få en något bättre lön. Men det är klart att verkligheten inte alltid är en spegel av statistiken, och den lön [...]


Jobb som verktygsmakare i Sverige

9 Sep 2016

En verktygsmakare jobbar med att framställa verktyg som ska användas inom svensk industri då man producerar delar och produkter av material som plast och metall. De här verktygen är ofta gjorda av stål och de kan tillverkas med olika tillverkningsmetoder som svarvning, fräsning och bockning. Den som söker jobb inom denna industri behöver rätt utbildning [...]


Hur snabbt kan man ta en utbildning för jobb inom metallindustrin?

17 Aug 2016

Har man redan ett intresse för metallbearbetning så kan det ju tyckas naturligt att man vill utbilda sig för att jobb inom denna bransch. År 2015 så stod metallframställningen för 12. 5 % av Sveriges industriproduktion, men även om man inte kan säga att det rör sig om en stor bransch så kan man finna [...]


Ny produktion av verktyg med reverse engineering

5 Aug 2016

Då man ska ta fram ett nytt verktyg så kan det löna sig att använda ett existerande verktyg som fungerar bra som grund för den nya CAD-ritningen. Det här kan man göra med modern mätteknik som 3d scanning och reverse engineering. Det som är så spännande med förmågan att mäta av objekt med hjälp av [...]


Fördröjningsmagasin av betong eller plast

11 Sep 2015

Man kan bygga fördröjningsmagasin som är till för att hantera stora vattenmassor av betong eller av plast. Idag så fokuserar man på system med komponenter av termoplast för att det här ger så många fördelar. Betongen tycks ha blivit utdaterad och när man ser lite närmre på hur fördröjningsmagasin dagvatten kan passera igenom ser ut [...]


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: