För att legotillverkning ska fungera så måste de som samarbetar ha god kommunikation och även förstå varandras språk.

Inom industrin så är det mycket vanligt att man samarbetar mellan olika företag för att få fram bra resultat. Med legotillverkning så kan man se till att den som är bäst på en särskild uppgift också kommer att ta hand om den. Men för att dessa samarbeten ska ge frukt så är det viktigt att de fungerar på ett visst sätt. Det finns flera viktiga bitar som ska finnas på plats för att samarbetet ska bli så smidigt som man önskar.

Legotillverkning av experter

När man kan få till en produktion där varje delmoment utförs av proffs så finns det mycket att tjäna på det. Det är också därför som många seriösa industriföretag väljer att jobba med legotillverkare även för moment som de kanske själva skulle kunna klara av. Hellre än att köpa in nya maskiner och anställa nya operatörer så lägger man ut saker som formsprutning och montering på andra företag. I vissa fall så kanske det betyder att de delar som man har tillverkat i den egna verkstaden enbart behöver köras över gatan för att där monteras. Men det finns förstås också situationer där man först börjar med prototyp på en verkstad för att sedan ta hand om tillverkning på en annan verkstad och sedan efterbearbetning på en tredje.

Kommunikation och samverkan

Visst är det bra med experter men de måste förstås också kunna tala med varandra. Det är inte bara människor som ska tala samma språk. Ibland så måste man använda sig av datorer för att fortsätta arbetsprocessen och då kan det vara viktigt att kunna använda tidigare data för att fortsätta tillverkningen. Dessutom så kommer högre nivå på produktion på den första verkstaden ibland kräva att legotillverkaren ligger på samma nivå. Om vidare bearbetning av detalj eller produkt inte håller samma standard så kan det märkas på slutresultatet.

En gemensam plan

För att få samverkan att fungera så är det alltid bra med en gemensam plan som alla kan följa. Den blir klar från start och kommer att inkludera alla moment samt en tidsplan. Varje legotillverkare som är inblandad i projektet förstår sin roll och kan se till att jobba på rätt sätt. Deadlines kan hållas då man följer planen och slipper problem med tidsförskjutning för att maskiner var upptagna. Med hjälp av planen så kan man också följa utvecklingen och se hur det går. Det gör att kunden också kan vara väl informerad om hur projektet fortlöper och om det kommer att bli klart som planerat.

Transporter och fördelning av arbetsmoment

Vad ska man lägga på en legotillverkare och vad är bäst att klara själv? Det här är en fråga som man måste ställa sig då man lägger upp ett projekt. Det särskilt om det rör större volymer som ska vara klara på kortare tid. Man måste betänka att längre transporter kan leda till att det tar länge tid att bli klar. Det är en fördel att kunna tillverka allting lokalt. Dessutom så bör fördelning av arbetsmoment vara tydlig och logisk. Om det är så att man har förpackningsmaskiner på plats så kanske man hellre väljer att lägga till ett tillverkningsmoment på den egna verkstaden så att man slipper skicka ut delar och sedan få de tillbaka för montering och förpackning. Eller så kanske man väljer en legotillverkare som kan klara både montering och förpackning vilket då kan spara tid.

Projektledarens viktiga roll

Oavsett om man jobbar med att ta fram formverktyg eller särskilda delar för möbler och produkter så behövs det alltid en samordnare. Om man ska använda sig av legotillverkning så behöver man en spindel i nätet som hela tiden har koll på vad som händer med projektet. Kunden vill helst ha en kontaktperson och det här ska vara en person som är lätt att nå. Den som agerar som projektledare kommer från start att göra upp planen och se till att alla som ska samarbeta är med på den. Det ger en slutprodukt som håller hög kvalitet och som blir klar i enlighet med de förväntningar som finns.

8 Feb 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)