Formverktyg som biter på allt

Formverktyg används i de maskiner som beskär och formar metallkomponenter i den moderna metallindustrin, och används även inom platsproduktion.

Vi är idag beroende av metallprodukter för det mesta och i de flesta miljöer. Kylskåp, bilar och möbler är bara några exempel på produkter vi använder dagligen som innehåller metall, och det är framförallt detta material vi kan tacka produkternas tålighet och långa livslängd för. När man arbetar med material med den typ av hårdhet som metallerna har så krävs de mest kraftfulla maskiner, som dessutom har precist designade formverktyg. Dessa i kombination med maskinerna, datorteknik och mänsklig innovation är vad som ligger bakom de fantastiska designer och funktionella metallprodukter vi har idag.

Vem skapar formverktygen?
De sinnrika verktyg som bland annat finns i dagens avancerade bockningsmaskiner och pressar tas fram av så kallade verktygsmakare. Detta är en specifik yrkeskategori inom tillverkningsindustrin som kräver bred kunskap om olika material, stort precisionsarbete och dessutom kunskap kring den avancerade datorteknik de flesta av dagens verktyg ska fungera med. På grund av all kompetens som krävs för att tillverka ett verktyg jobbar de flesta verktygsmakare i team där de tillsammans hanterar beställningar från ritning till prototyp till färdigt verktyg. Otroligt mycket har hänt sen den tid då enkla verktyg, med stora begränsningar både gällande design och gällande styrka, smiddes av en ensam hantverkare. Idag kan man tillverka formverktyg för precis alla syften, vissa så stora att de väger flera ton, med hjälp av en kombination av bearbetningstekniker och verktygsmakarnas specialistkunskap. Verktygsmakare måste kunna jobba med alla typer av metaller och hårdplaster, vilka inte sällan kombineras i dagens produkter.

CNC-teknik
Idag styrs de flesta maskiner inom verkstadsindustrin med hjälp av CNC-teknik. CNC står för computer numerical control vilket innebär att man använder sig av nummerstyrda koder för att effektivisera maskinens arbete. Istället för att människor måste övervaka och skicka kommandon till maskinen kan alla moment som behöver utföras programmeras in i en dator som sedan skickar kommandon till maskinen. Denna teknik har möjliggjort att allt mer avancerade former och minimala mönster kan tas fram ur en metallkomponent med ett precist resultat. Detta kräver förstås också mycket av verktygen, och därmed även av verktygsmakarna. Då produkter och maskiner hela tiden utvecklas måste verktygen hänga med, och själva uppfylla allt högre krav på kvalitet.

Verktyg som tillverkar verktyg?
Många frågar sig kanske hur man rent praktiskt tillverkar moderna formverktyg, och det enkla svaret är att samma tekniker som verktygen ska användas för krävs för att tillverka dem. Man måste alltså ha starka verktyg och avancerade maskiner som kan forma metaller eller plaster och som kan omvandla en verktygsmakares ritning till ett färdigt verktyg till lägsta möjliga pris. En lekman som besöker en maskinpark som tillverkar verktyg kommer sannolikt inte se skillnad på denna och den maskinpark som sedan använder dessa verktyg för att tillverka metallprodukter. Och detta beror just på att dagens industri, från verktygstillverkning till efterbearbetning, använder sig av tekniker som är allt annat än enkla. Tack vare dessa kan vi finna produkter av högsta kvalitet, med den mest avancerade processen bakom tillverkningen, utan att de kostar skjortan.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)