Varför används formsprutning?

Idag så är det mycket vanligt att man väljer formsprutning då det ska tillverkas delar och produkter av olika plastmaterial. Men varför är det så? Metoden väljs faktiskt på grund av flera olika fördelar som får andra plasttillverkningsmetoder att blekna i jämförelse. Det handlar inte bara om att formsprutningen är enkel och pålitlig. Det här är också en metod som är otroligt effektiv, och effektivitet är ju något som all tillverkningsindustri har behov av.

De främsta fördelarna med formsprutning

För att förstå varför formsprutning används för prototyper såväl som för tillverkning av tusentals exemplar så måste vi se på de främsta fördelarna med denna tillverkningsmetod. Låt oss börja med att nämna något så viktigt som detaljer.

Med formsprutning så kan man tack vare enorm press och exakta formar få fram tydliga detaljer. Det går att kräva hög nivå på detaljerna och mönster i designen. Dessutom så är det möjligt att tillverka former som är mycket komplexa. Detta utan att man måste ta till flera olika tillverkningsmetoder.

Otroligt effektivt

När man har designat en form för formsprutningsmaskinen så går det mycket snabbt att tillverka. Formsprutningsmaskinen kommer att programmeras för att det ska bli rätt tryck. Med en enkel form så kan man tillverka så många delar. Det här är effektivt och något som drar ner på kostnader för tillverkningen.

Plast med styrka

När man vill få plastdelar som är riktigt hållbara så går det att använda sig av så kallade fillers. Med fillers så kan man få ner plastens densitet och samtidigt se till att delen kommer att vara mycket starkare då den har formats klart. När det till exempel rör tillverkning av plastverktyg så kan det här få stor betydelse. Det är få andra plasttillverkningsmetoder som kan ge samma styrka som formsprutning gör.

Många olika plasttyper samtidigt

Ett problem som formsprutningen löser är det som uppstår då man inte kan använda sig av olika typer av plaster samtidigt. Det finns en form av sam-formsprutning som gör detta möjligt. Därmed så behöver man aldrig bekymra sig vad gäller typ av plast som det går att tillverka med.

Automatiken är en stor fördel

Att kunna producera automatiskt är inte en liten sak. I och med att formsprutning till stor del sköts av maskiner och robotar så räcker det med en enda operatör som kontrollerar maskinerna. Därmed så får man mycket lägre kostnader vad gäller personal.

Dessutom så är det ju så att automationen gör det möjligt att jobba dygnet runt. Formsprutningsmaskinen kan fortsätta jobba utan pauser. En operatör går hem och lägger sig då en ny kommer för att ta över när maskinen jobbar vidare över natten för att nå de mål som har satts upp vad gäller antal och tid. De minskade kostnaderna för produktionen gagnar alla och särskilt slutkund som får ett mycket attraktivt prisförslag.

Minskat svinn är också viktigt

Med de automatiska processerna och möjligheten att använda alla former av plaster så får man ett minskat svinn. När en del har formats så är den nästan alltid klar. Man behöver inte skära bort delar eller på annat sätt efterforma.

Delen som har formats har byggts med den plastmassa som har matats in i maskinen. Det finns i stort sett inget att kasta när produktionen är klar. Det är ju något som gör att det hela blir mycket kostnadseffektivt men faktiskt också något som kan ses som bra för miljön.

De bitar som ändå faller bort när man formsprutar kan smältas ner och användas igen. Det är också därför som många pekar på formsprutning som en av de allra bästa metoderna då man vill jobba på ett miljövänligt sätt. Att detta går hand i hand med låga produktionskostnader är verkligen fantastiskt.

Det är få andra metoder för tillverkning av plastföremål som har alla dessa fördelar och det är också summan av kardemumman. Formsprutningen ger så många fördelar som tillsammans gör den till kungen av all plastproduktion.

12 Mar 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)