Moderna automatverktyg för smidig produktion

Ett automatverktyg kan utföra samma rörelsemönster om och om igen för exakta kopior och stora volymer av komponenter.

Dagens metallbearbetare har en arbetsmiljö som skiljer sig stort från det som var fallet för 100 år sedan. Med moderna automatverktyg så slipper man använda sig av mänsklig kraft för att tillverka detaljer och komponenter. Det betyder att en operatör verkligen är en operatör och att han eller hon först och främst jobbar med hjärnan för att säkra en produktion som resulterar i rätt former och upplagor. Det är minst sagt spännande att se hur dagens automatik ger verkstäder möjlighet att ta fram delar och produkter som annars hade varit omöjliga att producera på så kort tid.

Automatverktygen sparar på kraften
För den som jobbar på en metallverkstad så kan man säga att de automatiska verktygen först och främst sparar på kraften. Visst måste man fortfarande jobba manuellt, men inte på samma sätt som förr. Då ett automatverktyg kan pressa, svarva och fräsa så slipper de som jobbar på verkstaden att sköta detta med egen kraft. Det gör att operatörer inte har samma slitsamma jobb och att istället kan utveckla de automatiska system som är i bruk för att ytterligare förfina arbetsprocessen. Med hjälp av datorprogram så kan man kommunicera med det automatiska verktyget som ställs in för att jobba på ett exakt sätt. Varje pressning, klippning och slag är exakt, och det ger exakta delar i hur stora volymer som helst.

Nya verktyg
Det utvecklas förstås nya verktyg i takt med att behovet av precisa delar och stora leveranser ökar. Samtidigt så kan man se att ett automatverktyg har en mycket lång livslängd. Nya styrsystem kan oftast appliceras även på äldre modeller av maskiner och det gör att man har behov av verktygsmakare som kan skapa nya delar till maskinen så att den fortsatt fungerar som den ska. Det här är verktyg som tas fram i hårda material och de måste vara av exakt passform. För att man inte ska riskera att jobba med verktyg som slitits ut och blivit obrukbara så att de skadar materialet så måste man ha system som skvallrar om att något inte längre ger samma prestation som tidigare. Operatörens jobb är att hålla koll på detta och att se till att delar byts ut så snart som deras förmåga försvagas. På så vis så kan man hålla produktionen rullande och möta krav om snabba leveranser.

En snabb och smidig arbetsprocess
Det är verkligen en stor fördel att kunna jobba med automatiska verktyg som kan programmeras för komplexa rörelsemönster som kan upprepas hur många gånger som helst. Det här ger en enorm frihet och möjligheten för verkstäder att erbjuda en snabb och smidig arbetsprocess. Kunden kommer in med sin ritning eller prototyp som sedan översätts till datorkod som skickas till det automatverktyg som man ska använda sig av. Sedan kan man lita på att de exemplar som tillverkas kommer att hålla måttet. Viss efterbehandling tillkommer för det mesta men det finns även material som är klart att använda som det är som till exempel aluminium och rostfritt stål.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)