Fördröjningsmagasin av betong eller plast

Man kan bygga fördröjningsmagasin som är till för att hantera stora vattenmassor av betong eller av plast. Idag så fokuserar man på system med komponenter av termoplast för att det här ger så många fördelar. Betongen tycks ha blivit utdaterad och när man ser lite närmre på hur fördröjningsmagasin dagvatten kan passera igenom ser ut så är det inte så svårt att förstå varför. Alla former av plastverktyg är förstås mycket lättare att hantera än klumpiga betongbitar och dessutom så är det här ett material som lämpar sig väl då man till exempel vill tillföra systemet biologisk rengöring.

Fördröjningsmagasin av plast

När man har installerat ett system för uppsamling av dagvatten så syns det inte för det ligger nere i marken under lager av makadam eller kanske jord. Det är otroligt viktigt att man utför en korrekt beräkning av dimensionering innan man beställer komponenter och planerar systemet för när det väl finns på plats så ska det kunna fungera alldeles utmärkt utan någon särskild service. Men om det nu skulle vara så att man behöver införa en ändring så är det givetvis lättare att jobba med komponenter av plast än att hantera tunga delar av betong. Det här kan man särskilt se på privata tomter där man väljer att lägga ner dagvattenkassetter istället för stenkistor för att skydda grunden från vatten. Ett fördröjningsmagasin med dagvattenmagasin är ju egentligen bara en mycket större version av de system som man kan ha hemma i villaträdgården.

För att skapa komponenterna som krävs för den här typen av dränering så använder sig modern plastindustri av metoder som formsprutning och formgjutning. När man använder sig av masterbatch som är plastgranulat så kan man få en färdig komponent på mycket kort tid. Plasten ska förvisso inte synas men kommer ändå att se bra ut tack vare denna teknik som säkrar att man med en enda formning även får den färg som man vill ha.

Miljöfördelar

Man skulle kanske kunna tro att betong är bättre än plast vad gäller miljön då vi ofta ser plasten som en miljöbov vilket den också är då den inte används på rätt sätt. Men med fördröjningsmagasin och den här typen av dräneringssystem så kan man inte säga att termoplast är en fara för miljön. Tvärtom så är det så att man kan kombinera olika plaster som polyuretan med plast som återvunnits och därmed se en vinst för miljön. Tillverkningsmetoderna är också effektiva och energisnåla vilket man inte alltid kan säga om betongtillverkning och dessutom så blir de färdiga komponenterna mycket lättare att hantera och att transportera, så plasten ger de miljöfördelar som man vill se då man bygger system för uppsamling och avledning av dagvatten.

11 Sep 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)