Jobba på säkert sätt med förpackningsmaskiner

 

Inom industrin så är säkerheten A och O. Man måste se till att de verktyg som används är säkra att hantera men också att de som använder dem vet vad de gör. Det här gäller i allra högsta grad för förpackningsmaskiner som slår in emballage och som ofta är den sista delen av en produktionsprocess. Det här kan vara mindre maskiner såväl som mycket stora och tunga instrument som är svåra att rubba på. Då man får en skräddarsydd lösning så jobbar man också med tydliga riktlinjer som säkrar att allting fortsatt sköts på ett säkert sätt.

 

 

Säkra förpackningsmaskiner

Olika förpackningsmaskiner kräver olika säkerhetsutrustning. Man kan ju till exempel behöva grindar som man ställer upp omkring en sträckfilmsmaskin som jobbar på golvet eller en bandmaskin där det finns risk för att delar flyger av vid fel. Om man utför förpackningen som en separat process så kanske man kan använda en del av den utrustning som man normalt sett använder vid annan produktion och det kan förstås bli till en stor fördel.

Med hjälp av smarta styrsystem och sensorer så blir förpackningsmaskinen mycket säkrare att använda. Då kan den nämligen ge signaler i förtid då det verkar som att något är på gång. Det här gör att man slipper onödiga fel och kan rätta till problem innan de ens kan kallas för olyckor eller fel. Sensorer och styrsystem gör det ju även möjligt att sammanfoga förpackningen med andra processer vilket snabbar på produktionen och minskar mänsklig inblandning.

Goda rutiner

För att det ska vara säkert att förpacka varor och emballage så gäller det förstås att man har goda rutiner för detta. Varje verkstad måste se över de processer som man har för att på så vis skapa regler som gäller och som alla ska vara väl medvetna om. Det kan vara klokt att även personal som inte jobbar direkt med sträckfilmsmaskinen eller bandmaskinen förstår hur de ska bete sig omkring alla maskiner som finns på arbetsplatsen.

Smidiga arbetsprocesser

Något som kan bidra till högre säkerhet är smidiga arbetsprocesser. När alla vet vad som ska göras och vad som ska undvikas så är det en stor hjälp och automation kan också bidra till att man sänker risker för skador. Med en robot som matar produkter vidare till sträckmaskinen och produktionsband som fungerar som de ska så behöver man inte lyfta eller komma för nära maskinerna. Det gör att man slipper klämskador och annat som annars hade kunnat inträffa då man kommer för nära en maskin som är i arbete. System och sensorer är också något som gör att människor kan hålla sig på avstånd och bara närma sig då maskiner inte jobbar för att byta ut delar eller göra nya inställningar.

3 Jan 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)