Ny produktion av verktyg med reverse engineering

Då man ska ta fram ett nytt verktyg så kan det löna sig att använda ett existerande verktyg som fungerar bra som grund för den nya CAD-ritningen. Det här kan man göra med modern mätteknik som 3d scanning och reverse engineering. Det som är så spännande med förmågan att mäta av objekt med hjälp av effektiv legomätning är att verktygsmakare mycket snabbare kan få fram nya prototyper som har förbättrats.

Reverse engineering för bättre verktyg

Då man scannar av ett verktyg så får man exakta uppgifter som man kan använda för att skapa nya kopior av samma verktyg eller kanske för att få något som är bättre. Man kan nämligen snabbt få fram det som fungerar bra och göra ändringar där man inte är nöjd. Scanningen gör det möjligt att se och förstå det som det nakna ögat inte kan uppfatta.

Då man kan jobba så pass snabbt och effektivt så behöver det alls inte ta lång tid att få fram det verktyg som man är ute efter och det här påverkar hela produktionskedjan. Därmed så kan man förstå varför många företag väljer reverse engineering som mätteknik för att förbättra och skapa nya delar.

Kritik mot metoden

Det har funnits en del kritik mot den här metoden eftersom den innebär att man lätt kan ta reda på hur konkurrenters verktyg är uppbyggda. Man behöver ju inte ritningen för verktyget för att själv kunna skapa precis samma sak då man lätt kan scanna av det och få exakta mått varpå det går bra att tillverka en exakt kopia för eget bruk.

5 Aug 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)