Formsprutning som effektiviserar

Formsprutning är en effektiv teknik för att tillverka produkter av material i sin smälta form, vilket möjliggör stor detaljrikedom och komplexa former.

När man arbetar med att fram metall-och plastprodukter gäller det att finna sätt som effektiviserar produktionen samtidigt som materialens egenskaper tas till vara på bästa sätt, och inte kommer till skada. Formsprutning är en sådan teknik, där man jobbar med material i dess smälta form och på så sätt kan forma dem till nästan vad som helst. Det gäller bara att skapa en unik form, så kallade formverktyg, som det smälta materialet kan sprutas in i, så att man får fram en komplett produkt.

Vad kan formsprutas?
Vid formsprutning jobbar man just med smälta material, och därför används exempelvis termoplast. Dess egenskaper förstörs eller förändras inte vid nedsmältning och dessutom är det mer miljövänligt att tillverka plastprodukter av termoplast då man kan återanvända dem. Man kan alltså samla in gamla leksaker och annat, smälta ner dem och använda dem i nya produkter. När man ska formspruta en plastprodukt eller annat material så använder man en maskin som har tre delar, en sprutenhet, en formlåsningsenhet och ett verktyg som är olika utformat beroende på vilket utseende slutprodukten ska ha. Processen går till så att det malda materialet förs genom sprutenheten och smälts där till en massa. Den smälta massan förs sedan in i det formande verktyget och kyls ner. Sedan är det bara att öppna formen så finner man en färdig komponent däri.

Multifunktionella metaller
När det gäller metaller är principen densamma, men naturligtvis reagerar metaller olika än plast. Därför måste man använda sig av metaller i pulverform som dessutom blandas med plastpartiklar för att göra smältmassan mer formbar. Höge temperaturer krävs också för att formspruta metaller, och man kan inte använda riktigt alla typer av metaller. Vanligast är stål och mässing. Efter att en metalldetalj formsprutats måste den också sintras. Detta är en teknik där man genom hög värme och högt tryck sammanfogar partiklar till en jämn fast yta. Vid metallproduktion kan denna teknik också vara användbar för att skapa komponenter som behöver ha en viss porositet som möjliggör en inoljande effekt vid uppvärmning. Detta är användbart för exempelvis komponenter i maskiner och motorer som utsätts för mycket friktion.

Fördelar
Det finns många fördelar med formsprutning, och en av dem är flexibiliteten gällande formgivningen. Man kan skapa även den mest avancerade designen med mönster och många små detaljer med ett enda precist tillverkat formverktyg. Formsprutningen sker på några sekunder och efter att massan har kylts till sin fasta form kommer en helt färdig produkt ut. Detta är unikt, då de allra flesta bearbetningsmetoder kräver flera steg av både beskärning, slipning av ytor och allmän efterbearbetning innan en produkt är färdig. En annan stor fördel, som hänger ihop med den enkla och snabba tillverkningen, är priset. Jämfört med många andra tekniker kan man ta fram avancerade former till ytterst lågt pris. Därför är metoden lämplig framförallt för stora volymer av plast-och metallprodukter. Tekniken är numera så pass automatiserad att produktionen sker i stort sett på löpande band, med resultat som är ytterst pålitliga.

Formsprutning i Gnosjö

Av någon märklig anledning har väldigt många formsprutningsföretag samlats i Gnosjöregionen. Här finns till och med nationella center och instutitioner just för formsprutningsbranschen. Du kan hitta massor av företag som formsprutar här »

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)