Allt i ett med följdverktyg

Följdverktyg är en mycket effektiv form av verktyg som hanterar flera steg i tillverkningsprocessen av en produkt, vilket spar tid och pengar.

I dagens produktionssamhälle handlar allt om effektivitet. Ju effektivare något tillverkas desto mer vinner både konsumenter och företag genom att produktionen blir smidigare och kostnaden hålls nere för båda parter. Därför är olika typer av följdverktyg mycket populära i moderna industriverkstäder. Dessa hjälper till att utföra flera steg, genom att både bearbeta metaller och föra dem vidare till nästa verktyg som utför ytterligare ett bearbetande moment, istället för att man behöver ödsla tid och arbetskraft på att flytta komponenter mellan olika maskiner.

Effektivitet i fokus
Det finns numera en uppsjö av tekniker och maskiner för att tillverka även de mest avancerade metallkomponenter. Därför är industrins kanske största utmaning inte att förbättra dessa tekniker utan att finna sätt att effektivisera produktionen. Alla de steg som krävs i form av exempelvis svarvning eller fräsning, bockning och svetsning, och dessutom efterbearbetning, kostar i både tid och pengar. Samtidigt kan man knappast hoppa över en del av stegen då man i så fall riskerar att tumma på kvalitén. Därför jobbar man istället på att kombinera så mycket som möjligt i en maskinprocess, för att därmed spara tiden som krävs för att förflytta en komponent mellan maskiner. Detta är vad man uppnår med följdverktyg.

Hur fungerar det?
När man vill effektivisera sin produktion behöver man ta hjälp av ett företag som tillverkar verktyg som kan göra mer än bara beskära eller pressa en komponent. Verktygen måste vara del av en större kedja, där ett verktyg till exempel pressar en plåt men sedan också för arbetsstycket vidare till nästa moment som behöver utföras, i en viss ordningsföljd. Följdverktygen styrs därför ofta med hjälp av den senaste CNC-tekniken, där en kedja av verktyg tillsammans formar ett arbetsstycke i samma maskin, utan onödiga avbrott, som har ett datorstyrt styrsystem. För att denna process ska vara så självgående som möjligt har verktygen dessutom inbyggda sensorer, son känner av om något är fel. Vid de få tillfällen där något alltså inte står rätt till, om ett arbetsstycke exempelvis ligger snett eller dubbelt, avstannar verktygen så att de eller materialet inte riskerar att skadas.

Säkerhet
En viktig aspekt att ta i beaktande är att utöver alla de ekonomiska fördelar som kommer med följdverktyg så ökar också säkerheten då man kombinerar många arbetsmoment i ett. Detta är något man ofta glömmer men att jobba bland de kraftfulla maskiner som krävs då man har att göra med metaller är inte riskfritt. Även om det är själva maskinerna som formar metallerna, och även om man kan ta hjälp av industrirobotar för tunga lyft, innebär all mänsklig inblandning en risk. Med hjälp av följdverktygen kan människor hålla sig på säkert avstånd, och lägga fokus på korrekta programmeringar av de moment man vill ha utförda, och naturligtvis service. För att följdverktygen ska kunna garantera goda resultat vid intensiv produktion av stora volymer måste man hela tiden se till att delarna hålls i gott skick, och byts ut vid behov.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)